Skip to main content

Bölüm 2 - Ürünün var olma süreci

Bu süreçler aşağıda gösterilmiştir;

  • Ürüne dönüşecek obje, ilk olarak bir fikirden ibarettir. Şu anda bir ürün değildir
  • Fikir, üretecek kişi veya kişilerin süreci planlaması ile rahme girer. Şu anda bir ürün değildir
  • Rahimde ilgili besinleri alabilmesi için, yapılması gereken maddesel hareketler, ürün olacak fikire verilir. Şu anda bir ürün değildir
  • Maddesel hareketlerin sonucunda fikir, tüketiciye ulaştırılır. Bu bazen fiziksel bazende çevrimiçi olabilir. Şu anda bir ürün değildir
  • Ancak tüketici, fikiri tüketttiği zaman bir ürün hâline gelir. Ve bu tüketim süreci ne kadar sıklıkla yaşanacak ise ürünün başarısı o kadar iyidir. Fikir artık bir üründür

Eğer, ürettirenler üretenlerin ürettikleri eşyaları tüketmesinden kâr elde etmeseydi, ürettiren diye bir şey olmayacaktı. Microsoft, amazon bunun gibi savaş çıkartıp-engelleyebilecek güce sahip olanlar bu güce sahip olmayacaktı.

Az-Çok ürünün var olma süreci ile alâkalı bilgileri edindik, fakat ürünün geri bildirimi hakkında bilgi sahibi olmaz isek, Divan-ı Hüzün'ün iyi bir ürün olup olmadığını anlayamayaız.