Skip to main content

Bölüm 4 - Divan-ı Hüzün iyi bir ürün müdür?

Evet, sonunda konumuza gelebilidik.

Önceki bölümlerde bir ürünün ancak tüketiciden geri bildirim alındığı zaman ürün hâline geldiğinden bashetmiştik, Hatta bunun üretimin en başında başladığını, yani fikir rahme indikten hemen sonrasında olduğundan bahsetmiştik.

Bu bağlamda, Divan-ı Hüzün, bireylerden (belki sayfalardan) toplumu oluşturan (belki kitapları) bir blog parçasından ibarettir.

Yazdıkları, söyledikleri, çizdikleri ancak ve ancak karşı taraftan bir beklenti içinde olmadan yani bir geri bildirim derdinde olmadan ortaya çıkmış bir üründür.

Tekrar etmek gerekirse, Ayrıca, geri bildirim sürecinde tüketici bu üründen memnun kalmadığını belirtecekse bu ürün asla var olmayacaktır, üretilmesine asla lüzum yoktur.

Evet, Maalesef divan-ı hüzün bir üründür fakat sağlıklı bir üründür.

Tüketicinin geri bildirimleri bizim yaptığımız herhangi bir çalışma için maalesef değerli değildir, çünkü herkes alacağını almakla mükelleftir.

Teşekkür eder, iyi seyirler dilerim.