Skip to main content

Bölüm 3 - Ürünün geri bildirimleri

Aslında ürünün geri bildiriminin şeklinin süreci, ürünün planlanma sürecinde belli olur.

Geribildirim süreci, bir tüketicinin ürünü ne kadar sıklıkla kullandığı/kullanacağı bağımlılığını vs hesaplar. Hangi kitlelere reklamının yapılacağını ve bu kitlelerde ne gibi sonuçlar çıkartacağınıda hesaplar.

`İyi` bir ürün, ancak yeterli oranda geri bildirim yaparsa iyidir. Hatta eğer geri bildirim yoksa, bu bir ürün bile değildir. Satılan herhangi bir şeydir.

Ayrıca, geri bildirim sürecinde tüketici bu üründen memnun kalmadığını belirtecekse bu ürün asla var olmayacaktır, üretilmesine asla lüzum yoktur.

Bu bilgilere sahip olduktan sonra sıradaki bölüme, Divan-ı Hüzün'ün iyi bir ürün olup olmadığı konusuna geçebiliriz.

“İngiliz Emperyalistlerinin fabrika ürünü kumaşları ucuz olduğu için pahalı el üretimi Hint kumaşının yerini almıştır,” diyen Marksizmin ikinci önderi Engels, kendisi dokuma fabrikatörü bir İngiliz emperyalist kapitalisti olduğu için İngilizlerin Hindistan’da yerli kumaş üretimi üreticilerin başparmaklarını keserek yok ettikleri gerçeğini yok saymıştır.