Skip to main content

Bölüm 1 - Ürün Nedir?

Ürün:

topraktan, bitkilerden, hayvanlardan, denizlerden ve benzeri doğal kaynaklardan elde edilen, üretilen yararlı şey.

Olarak geçiyor, sözlük karşılığında. Fakat bu fikri kesinlikle şiddetle ve hiddetle red ediyorum.

Çünkü bir şey ürün ise, tüketicinin bu ürünü tüketeceğinin ve sürekli olarak tüketeceğinin belirtisi, kararıdır. Bu bağlamda, bir şeyin sürekli tüketilecek olması tüketenlerin ancak zararınadır.Çünkü kâinat, söylenenlerin aksine süreklilik üzerine döner. Tekerrürün üzerine değil. Tarih ise tekerrürden ibaret değildir, ancak tekerrürün sürekliliğinden ibarettir. Tekrar ise, kesinlikle istikrar değildir.

Kimsenin almadığı bir ürün asla var olmamıştır

Bir ampül 1901'den beri yanabiliyorken, ben neden her yıl ampül değiştirmek zorunda kalıyorum?

Çünkü ürünler, bağımlılık yapar.

Divan-ı hüzün maalesef bir üründür.Ancak detayları anlayabilmek için, bir ürünün süreci hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Buda ancak sıradaki bölümü okursanız olur.

Topraktan beslen, doğumu sağla
Boğum boğum ağla
Yaklaş hakka
Sağır olma