Skip to main content

Pelteke Mektup

sadece fransızca mı konuşursun?

cevap vermeye mecbursun

bir pelteğe mektup yazıyorum

sen peltek ben tek


sadece fransızca mı konuşursun?

yoksa minik toynaklarını ağzına mı götürürsün

yoksa tüm peltekler çocuk mudur?

içimdeki kuşu pırpırlandırıyorsun


sadece geceleri göllerde mi gezersin?

bunun sebebi benimdir ve mutlaka

mutlaka

bundan pişmanımdır


henüz ışıkları açmadım

ondan küçücüktür pencerelerin

henüz ışıkları söndürmedim

ondan evimin perdesisin


bir yağmur gibi, pıtpıt gezersin

pelteksin ve bunu sen hiç konuşmadan biliyorum

biliyorum dizlerinde küçük taşlar var

onları ben toplar, saklarım


sen her yüksek sesle konuştuğunda

seni ben hep affederim

geceleri göllerde gezme

beni affeder misin?


sen fransızca konuşmadığında

ben senin uyuyuşunu ezberlerim