Skip to main content
Panda-mim

Panda-mim

Modern toplum kurma çabası insanların korkularından arınmak istemelerinden doğan bir kavramdır ve oldukça ironik bir şekilde güvende olma hissi oldukça ilkel bir dürtüdür.

Yazar: tekelpare